Zaawansowane produkty glikozylacji wygaszają tlenek azotu i pośredniczą w zaburzeniach zależnych od śródbłonka naczyń w cukrzycy doświadczalnej.

Tlenek azotu (czynnik relaksujący pochodzenia śródbłonkowego) indukuje relaksację mięśni gładkich i jest ważnym mediatorem w regulacji napięcia naczyniowego. Zaawansowane produkty końcowe glikozylacji, ugrupowania pochodne glukozy, które tworzą się w sposób nieenzymatyczny i akumulują się na długowiecznych białkach tkankowych, zostały włączone do wielu powikłań cukrzycy i normalnego starzenia. Wykazujemy, że zaawansowane produkty glikozylacji hamują aktywność tlenku azotu in vitro i in vivo. Przyspieszenie zaawansowanego procesu glikozylacji in vivo powoduje zależne od czasu upośledzenie relaksacji zależnej od śródbłonka. Hamowanie zaawansowanej glikozylacji aminoguanidyną zapobiega hartowaniu tlenkiem azotu i łagodzi upośledzenie naczyń krwionośnych. Wyniki te wskazują, że zaawansowane produkty glikozylacji są ważnymi modulatorami aktywności tlenku azotu i relaksacji zależnej od śródbłonka.

Czytaj więcej artykułów medycznych...