Żelazo i miedź promują modyfikację lipoprotein o niskiej gęstości przez ludzkie komórki mięśni gładkich tętnic w hodowli.

Modyfikacja lipoprotein o niskiej gęstości przez ludzkie komórki mięśni gładkich tętnic charakteryzowała się zwiększoną ruchliwością elektroforetyczną i zwiększoną zawartością produktów oksydacyjnych podobnych do malonodialdehydu, reaktywnych z kwasem tiobarbiturowym. Modyfikacja lipoproteiny była promowana przez mikromolowe stężenia żelaza lub miedzi w pożywce hodowlanej i zależała od stężenia jonów metalu i czasu. Zdolność różnych mediów do promowania pośredniej modyfikacji lipoprotein o niskiej gęstości zależnej od komórek mięśni gładkich była skorelowana z ich stężeniem żelaza. Dlatego stężenie jonów metali w podłożu jonowym znacząco przyczynia się do modyfikacji in vitro lipoprotein o małej gęstości. Ludzkie makrofagi pochodzące z monocytów przyjęły i zestryfikowały cholesterol ze zmodyfikowanej lipoproteiny o niskiej gęstości bardziej niż z natywnej lipoproteiny o niskiej gęstości. Modyfikacja lipoprotein o niskiej gęstości za pośrednictwem jonów metali może być czynnikiem przyczyniającym się do patogenezy miażdżycy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...