Zwiększona sztywność lewej komory upośledza napełnianie psów rozedmą płuc w niewydolności oddechowej.

W przewlekłym psim modelu rozedmy płuc, badaliśmy interakcje między mechaniką lewej komory (LV) a chorobą płuc podczas ciężkiej hipoksemii. Hipoksemia była podobna do tej, która może wystąpić podczas ciężkiego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. U sześciu psów z rozedmą płuc wywołaną przez papainę i siedmioma psami bez rozedmy płuc, mechanizmy LV zbadano, gdy zainspirowano mieszaninę hipoksycznych gazów do obniżenia PO2 do około 35 mm Hg (badanie niedotlenienia) i w warunkach nietypowych (badanie powietrza w pomieszczeniu). W obu grupach podatność rozkurczowa LV była zmniejszona podczas badania niedotlenienia o podobną ilość. To odkrycie nie może być wyjaśnione w kategoriach współzależności komór. Nasza analiza sugerowała, że niedotlenienie zmniejszyło podatność na rozkurcz (tj. Zwiększoną sztywność rozkurczową LV) przez zaburzenie relaksacji LV. Głównym skutkiem niedotlenienia było zmniejszenie zakresu, w jakim nastąpiło złagodzenie LV dla danego ciśnienia końcowego diastolicznego, podczas gdy szybkość relaksacji LV była nieznacznie zmniejszona. Badanie to wskazuje, że ciężka hipoksemia z powodu niewydolności oddechowej może upośledzać relaksację mięśnia sercowego, prowadząc do zmniejszenia wypełnienia LV.

Czytaj więcej artykułów medycznych...